شرایط دریافت عاملیت

تعریف:

به کلیه مراکز فروش رسمی سان گتسو در تمامی نقاط کشور، عاملیت سان گتسو گفته میشود. عاملیت ھا آلبوم ھا و نمونه ھای محصولات را جھت معرفی و ارائه به مشتریان در اختیار دارند. عاملیت نیاز به انبار کردن محصولات ندارد.

امکانات لازم جهت احراز عاملیت:

۱-حسن سابقه 

۲-پروانه کسب

۳-فضای فروشگاھی تجاری (ملکی یا استیجاری) 

۴-ضمانت: جھت دریافت عاملیت برای ھر بخش از محصولات سان گتسو، ارائه ضمانت مشخص شده توسط مرکز الزامی می باشد.

مراحل احراز عاملیت:

پس از بررسی صلاحیت متقاضیان عاملیت توسط نمایندگی مرکز مربوطه و دفتر مرکزی سانگتسو ژاپن در ایران، برای مدت ٣ ماه طی قراردادی عاملیت فروش محصولات سان گتسو به مرکزدرخواست کننده ارائه خواھد شد. بدیھی است که این اعطای عاملیت به ھمراه ارائه اقلام موردنیاز ھر مرکز در کنار راھنمایی، آموزش و پشتیبانی می باشد.

موارد قابل ارائه اولیه به عاملیت در فصل اول ھمکاری (کاغذ دیواری)

۱-آلبوم ھای کالکشن سان گتسو 

استند فروشگاھی سان گتسو در سایز ١٨٠ سانتی متر ارتفاع و ١٠٠ سانتی متر عرض که پس از دو تا سه

ماه آزمایشی و در صورت ادامه ھمکاری ارائه خواھدشد. (جھت رویت نمونه استند لطفاً به این قسمت مراجعه فرمایید.)

به جز موارد فوق اقلام تبلیغاتی و فروشگاھی مورد نیاز نیز جھت ھر عاملیت ارسال خواھد شد.

فرم مربوطه درصورت تمایل به دریافت عاملیت فروش محصولات سان گتسو، در صورتیکه قبلا تکمیل کرده اید، با شماره ھای زیر تماس حاصل فرمایید.

 استان تھران:  ۲۲۹۶۸۴۸۶-۰۲۱     –    ۲۲۹۶۷۳۲۵-۰۲۱

در استان اصفھان  : ۳۶۶۲۸۱۱۱-۰۳۱

در استان فارس و سایر نقاط کشور ۳۸۴۳۴۸۸۲-۰۳۱